(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បន្តបង្ហាញឈុតសម្តែងថ្មីមួយទៀតហើយ ក្នុងភាពយន្តកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទពេញបូណ៌មី។ ឃ្លីបថ្មីនេះដែលសម្តេចតេជោ បានបង្ហាញនេះ គឺត្រង់ឈុត ម៉ារ៉ានី ត្រូវអង្គការបង្ខំឲ្យរៀបការជាមូយបុរសផ្សេង ដែលមិនមែនជាមេបញ្ជាការសំរេច។