(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ២០២២ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបន្តបង្ហាញឈុតសម្តែងក្នុងភាពយន្តកូនប្រុស ក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទពេញបូណ៌មី ត្រង់ចំណុចមេបញ្ជាការសំរេចចាប់ផ្តើមសង្ស័យលេខ៨៧០ និងឈ្មោះប៉ុល តើជាអ្នកណា?