(សៀមរាប)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាសជ្រើសរើសសិក្ខាកាមឱ្យបាន២៥នាក់ ដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ភាសាជប៉ុនថ្នាក់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ភ្នំពេញ ដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពលើការនាំភ្ញៀវទេសចរជប៉ុនដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាន-ជប៉ុន។

ការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារសុខល័យអង្គរខេត្តសៀមរាប៕

ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖