(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ ដែលបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយ ជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក បន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង លោក ឌិត ទីណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម។

ក្រោយជំនួបនេះ អ្នកជំនាញវិស័យកសិកម្ម លោក យ៉ង សាំងកុមារ បា​នលើកឡើងថា ភាគីទាំងអស់ មានទស្សនវិស័យដូចគ្នា ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម ដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាន។

តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក លោក យ៉ង សាំងកុមារ បានលើកឡើងថា «នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា ២០២២នេះ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម និងខ្ញុំបានជួបជាមួយ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ពិភាក្សាអស់រយ:ពេលប្រមាណ២ម៉ោងក្នុងបរិយាកាសល្អអំពីស្ថានភាពកសិកម្ម ទុក្ខលំបាករបស់កសិករ ទស្សនវិស័យនិងវិធានការកែលម្អជាពិសេសផ្តោតលេីវិស័យស្រូវអង្ករ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត»

«ជាទូទៅយេីងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នា ទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ហេីយយេីងអាចធ្វេីការជាមួយគ្នាបាន»។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់ លោកបណ្ឌិត នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នៅមុននេះ។

លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ បានស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងការស្នើសុំនេះ លោក យ៉ង សាំង កុមារ ក៏បានធ្វើលិខិតគោរពជូន សម្តេចតេជោដាច់ដោយឡែកមួយទៀត ស្នើសុំចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេសវិស័យស្រូវអង្ករ។

ក្រៅពី លោក យ៉ង់ សាំកុមារ, លោក ឡឹក សុធារ ដែលជាមនុស្សជំនិតមួយរូបរបស់លោក ដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ក៏បានស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ៕