(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី «កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យនិងសវនកម្ម និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ» សម្រាប់សហគ្រាសនៅខេត្តបាត់ដំបង។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២៕

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖