(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានផ្សព្វផ្សាយនូវវីដេអូមួយ នៃកិច្ចសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រោមប្រធានបទ «ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង និងការងារបច្ចេកទេសបោះឆ្នោត» ដោយមានការចូលរួមពី លោក តុប ឫទ្ធី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស។

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងនៅខាងក្រោមនេះ៖