(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប១៧ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់៦ករណី, ដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក៤ករណី, ជួញដូរ៧ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៣១នាក់។

របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន៥៦៧៤ករណី ឃាត់មនុស្ស១៣២៧១នាក់ (ស្រី៨៣៦នាក់)៕