(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក លី ឆេង សមាជិករដ្ឋសភា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ កិច្ចសន្ទនារវាងគណៈប្រតិភូសភាអាយប៉ា ជាមួយសភាម៉ារ៉ុក ដែលជាប្រទេសដៃគូសង្កេតការណ៍មហាសន្និបាតអាយប៉ា លើប្រធានបទ «ការវិនិយោគក្នុងបរិបទសន្ដិភាព ការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព និងប្រសើរឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩»។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ៖