(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ គឺជាថ្ងៃទី៣ នៃមហាសន្និបាតអន្តរអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣ ដោយបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយ, គណៈកម្មាធិការកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច, គណៈកម្មាធិការកិច្ចការសង្គមកិច្ច, គណៈកម្មាធិការរៀបចំ និងសវនការអាយប៉ា-អាស៊ាន។

ដើម្បីបង្ហាញពីខ្លឹមសារនៃមហាសន្និបាត នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកានេះ លោក ឃុត ចាន់ដារ៉ា អ្នកនាំពាក្យនៃមហាសន្និបាតអន្តរអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤៣ បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន បង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំង៥។

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងស្តីពីសន្និសីទសារព័ត៌មានដូខាងក្រោម៖