(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសពីការកែសម្រួលមណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុប ពីអនុវិទ្យាល័យចតុមុខ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ដែលមានចំនួន២៧បន្ទប់ ទៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ជំនួសវិញ។ នេះបើតាមប្រកាសដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកានេះ។

សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា៖