ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ ! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញសម្ពោធអគារសិក្សាថ្មីទី៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។| ចាប់ផ្តើមផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Fresh News, Facebook និង Youtube.