(ភ្នំពេញ)៖ ចង់បានសុវត្តិភាព ចំពោះយានយន្តរបស់លោកអ្នកទេ? អស់បារម្ភទៀតហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពាក់ប្រព័ន្ធ GPS តំលៃត្រឹមតែ 59$ ប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុន Safe Home Technology មានលក់និងផ្តល់សេវាកម្មបំពាក់ប្រពន្ធ័ជីភីអេស (GPS Tracker System) សំរាប់សុវត្ថិភាព និង តាមដានយានយន្តរបស់លោកអ្នក។

អត្ថប្រយោជន៏ក្រោយពីការភ្ជាប់ប្រពន្ធ័ GPS

* អស់បារម្ភចំពោះការបាត់យានយន្ត

* អាចដឹងពីល្បឿនក្នុងការបើកបរ

* អាចបញ្ជាឲ្យផ្តាច់ចរន្តភ្លើងរលត់យានយន្ត

* អាចដឹងពីទីតាំងយានយន្តស្ថិតនៅកន្លែងណា (ទោះបីពេលវេលាកន្លងយូរទៅក៏ដោយ)

* អាចឮសំឡេងនិយាយគ្នានៅលើយានយន្ត

* អាចឆែកមើលក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ឬតាមរយ:កុំព្យូទ័រក៏បាន

បញ្ជាក់៖ ធានារយៈពេល១ឆ្នាំ បើប្រើទៅមានបញ្ហាដូរជូនថ្មី ដោយឥតគិតថ្លៃ ទាំងគុណភាព សេវាកម្ម ទំនុកចិត្ត និងមានបោះដុំ និងរាយ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ ផ្ទះលេខ២១៩, ផ្លូវព្រះសីហនុ (ទល់មុខវត្តមហាមន្រ្តី) ទូរស័ព្ទ៖ 077 505 400 / 093 505 400 / 023 217 287