(ភ្នំពេញ)៖ អស្ចារ្យជាមួយហាងពិភពម៉ូត លក់សំលៀកបំពាក់បញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃនេះ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ គឺគ្រប់ទំនិញទាំងអស់បញ្ចុះតម្លៃ២០%។

កាន់តែពិសេសនោះ សំលៀកបំពាក់ ពោរពេញទៅដោយ ភាពទាន់សម័យ ម៉ូដថ្មីៗ តម្លៃសមរម្យ គុណភាពខ្ពស់ មានគ្រប់ម៉ូដ គ្រប់វ័យ និងបុគ្គលិករួស​រាយរាក់ទាក់​ថែមទៀតផង។

រួសរាន់ឡើង កុំឲ្យឱកាសល្អនេះ កន្លងផុតឲ្យសោះ សូមអញ្ជើញទៅកាន់ ហាង ពិភពម៉ូត ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវកម្ពុជា ក្រោម កែងភ្លើងស្តប់ ទល់មុខនឹងសណ្ឋាគារ ណានជិន។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទិញដុំ និងទិញរាយតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ ០១១ ៣៣៧ ៣២៧ ៕