រៀបរៀងដោយ៖ ឥន្ទ វុត្ថា
(អវកាស)៖ នារយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ការរុករកភពផ្សេង បានក្លាយជាប្រធានបទ ក្តៅគគុកពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតាមដាន វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ ជាពិសេសនោះគឺពួកគេចង់ដឹងថា តើក្រៅពី ភពផែនដីយើង អាចមានជីវិតកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរ ឬទេ?

ពុំមានអ្វីត្រូវងឿងឆ្ងល់នោះថា ធាតុទាំង ៤ ដែលអាចបង្កើតជាជីវិតឡើងនោះ គឺ ទឹក ដី ភ្លើង និងខ្យល់ ហើយសម្រាប់ភពណាមួយ ដែលអាចមានធាតុទាំងនេះ ជាពិសេសគឺទឹក ជីវិតប្រាកដថាមានលទ្ធភាព ខ្ពស់អាចកកើតឡើងបាន។

ចុះសម្រាប់ភពទាំងអស់ ដែលយើងនឹងលើកមកបង្ហាញនេះ តើអាចមានជីវិតឬទេ?​ សូមទស្សនា វីដេអូ ជាភាសាខ្មែរខាងក្រោមនេះ៖