(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរ ក្នុងឱកាសទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

សារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ថ្ងៃនេះប្រជាជាតិកម្ពុជា មានសេចក្តីរីករាយដោយបានចូលរួម ជាមួយប្រជាជាតិទូទាំងពិភពលោក ប្រារព្វពិធីអបអរសាទរ «ទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២»។ ទិវាមនុស្សចាស់ឆ្នាំនេះ ប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទ «មនុស្សវ័យចាស់ជាមរកតដ៏សំខាន់ ក្នុងអភិវឌ្ឍគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ»

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖