(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ បែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងារជូន គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង និងគណៈអភិបាលស្រុក។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖