(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញសេចក្តីប្រកាស៦ផ្សេងគ្នា ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការចំនួន៦រូប ចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងវិញ បន្ទាប់សុំអនុញ្ញា​ឈប់សម្រាក នៅទំនេរគ្មានបៀវត្ស អស់មួយរយៈរួចមក៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី ទាំងស្រុង៖