(សហរដ្ឋអាមេរិក)៖ ខណៈកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី៧៧ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានជួបពិភាក្សាជាមួយ លោក Achim Steiner អភិបាលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការសហប្រជាជាតិ។