(អវកាស)៖ រំលឹកការធ្វើដំណើរ ទៅឋានព្រះច័ន្ទកាលពី៤៧ឆ្នាំមុន ធ្លាប់ជារឿងដែលលំបាកបំផុតមួយ សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែការគ្រោងទៅកាន់ភពអង្គារវិញនោះ វាប្រាកដជាការលំបាកលើសហ្នឹង រាប់សិបដងទៅទៀត សូម្បីតែការបាញ់បង្ហោះយានមួយៗក៏ដោយ។

យើងមិនចាំបាច់បកស្រាយច្រើនទេ ចង់ដឹងថា ការបញ្ជូនត្រឹមយានរុករកទៅទីនោះ លំបាកកម្រិតណា សូមទស្សនាវីដេអូ បង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រខាងក្រោមនេះ៖

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ឥន្ទ វុត្ថា