(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ បានចេញពីរាជក្រឹត្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំនៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បា ដល់មន្ត្រីរាជការចំនួន៨៦រូប ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះជាព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ៖