(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី ចំនួន១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនាស្អែកនេះ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Auto recloser ស្ថិតក្នុងភូមិមណ្ឌល២ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ និងភូមិចុងឃ្នាស សង្កាត់សៀមរាប នៃក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប៖