(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ ដោយចាប់លេខរៀង QMS (Queue Management System) នៅបេឡាទី២ សាខាវត្តភ្នំពេញ ដែលមានទីតាំងនៅទួលសង្កែ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះតទៅ ដើម្បីទទួល និងសម្រួលដល់ការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជន តាមបេឡាអគ្គិសនីកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះ អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមការយោគយល់អធ្យាស្រ័យ ប្រសិនបើការដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធថ្មីនេះជាលើកដំបូង ហើយមានភាពរអាក់រអួលនោះ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖