(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស បានមកដល់ទៀតហើយ សម្រាប់អតិថិជន ពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល ទិញឈុតអាហារគ្រួសារ ថែមជូនតុក្កតាដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។

កម្មវិធីនេះ ប្រារព្ធធ្វើឡើង ដើម្បីអបអរសាទររីករាយជាមួយ ទិវាសិទ្ធិកុមារអន្ដរជាតិ ១មិថុនា ពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល ដោយផ្តល់ជូនតុក្កតា សម្រាប់អតិថិជន ដែរទិញឈុតគ្រួសារ នេះ។

កុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតឲ្យសោះ! ប្រញាប់ឡើងការផ្ដល់ជូនមានកំណត់!

">