(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា (RMA Cambodia) មានជួលជុលគ្រឿងចក្រធនធ្ងន់ JCB ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $២០០០ ដល់ $៤៨០០ក្នុងមួយខែ។

សម្រាប់ប្រភេទ 3DX Backhouse Loader ដែលអាចប្រើបា្រស់បានទាំងចីក គាស់ និងកាយដី។ វាមានសមត្តភាពខ្ពស់ កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំង ទាំងខាងមុខ ខាងក្រោយ ចំហៀងសុទ្ធតែមានមុនងារ និងភាពឆ្លាតវ៉ៃរបស់វាជានិច្ច។ 3DX អាចធន់កម្ដៅថ្ងៃក្កៅខ្លាំងពី២០ ទៅ៥០ អង្សារ ទ្រាំទ្រនឹងទម្ងន់ធ្ងន់បាន និងអាចទប់ទល់ជាមួយស្ថានភាពលំបាកផ្សេងៗបានទៀតផង។

តំលៃជួលជាមធ្យមក្នុងតារាង៖

- 3DX Backhouse Loader ពី ២០០០ដុល្លារ - ២៥០០ដុល្លារ/មួយខែ
- Hydraulic Excavator JS220LC ពី ៤៥០០ដុល្លារ - ៤៨០០ដុល្លារ/មួយខែ
- Rolo BM015 ពី ៣២០០ដុល្លារ- ៣៦០០ដុល្លារ/មួយខែ
- Tele-excavator ពី ៣២០០ដុល្លារ - ៣៦០០ដុល្លារ/មួយខែ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏ ចង់ក្លាយជាម្ចាស់គឿងចក្រ JCB ដើម្បីងាយស្រូលក្នុងការបំពេញការងារ ក្រុមហ៊ុនក៏មានសេវាកម្មបង់រំលោះ គ្រប់ម៉ូដែល របស់គឿងចក្រផងដែរ។

នាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia Co.,Ltd.
អាស័យដ្ឋាន: អាគារលេខ 04075 ផ្លួវ2004 (ផ្លួវមៃដា), សង្កត់កាកាប, ខណ្ឌ ដង្កោ, រាធានីភ្នំពេញ
Tel: +855 (0) 12 88 72 78
Email: [email protected]