(ឡាវ)៖ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ​ បាន​សំណូម​ព​រ​ដ​ល់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ​នៅតាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ឡាវ ​ដើម្បីក​សាង​ព្រំដែន​ស​ន្តិភាព​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ហើយ​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​ប​ន្ត ​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ជួយ​ដ​ល់ គ​ណៈក​ម្មាការ​បោះប​ង្គោល​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ផ​ង​ដែរ នេះបើតាមគេហទំព័រ ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា ទើបចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភានេះ។

ការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឡាវយ៉ាងដូច្នេះ ធ្វើឡើងក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំទ្វេភាគី រ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិឡាវ​-ក​ម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៧ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៦។

ជាមួយគ្នានេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ​ទៀ បាញ់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជា បានឯក​ភាព​ចំពោះការ​សំណូម​ព​រ​រ​ប​ស់ឡាវ ​ហើយ​ក៏បាន​ជំរុញឲ្យ អង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ​ដែល​ឈ​រ​ជើង​តាម​ព្រំដែន​ប​ន្ត​ជួប​គ្នាដោះស្រាយ​ប​ញ្ហា នៅនឹង​ក​ន្លែងឲ្យ​បាន​ល្អប្រ​សើរ ​ដើម្បីធានាសុវ​ត្ថិភាព ​និង​ស​ន្តិភាព​ដ​ល់ការ​រ​ស់នៅ និង​ការ​ប្រ​ក​ប​មុខ​រ​ប​រ​រ​ក​ស៊ីប្រ​ចាំថ្ងៃ នៃប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនោះដែរ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ​ចាន់ សាម៉ន ចាន់យ៉ាឡាត​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ ​និង ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជា បាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ ចំពោះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ឡាវ ​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ​ហើយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិ ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រឹត​ចំណ​ង ​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ឲ្យ​បាន​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាឡើង​ថែម​ទៀត។

រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ ​បាន​ស្នើសុំដ​ល់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រ​តិភូ រវាង​ក​ង​ទ័ព ​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ឲ្យបាន​ញឹក​ញាប់ទាំង​ប្រ​តិភូកំរិត​ខ្ព​ស់ ទាំង​ប្រ​តិភូជំនាញឯក​ទេស​និសិ្ស​ត ​ក្នុង​ការ​ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​សិក្សា និង​ប្រ​តិភូសំរាក​បំប៉ន​គ្រួសារ​ក​ង​ទ័ព​។

​ក្នុងឪកាស​នោះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ និង លោក ចាន់សាម៉ន ​ក៏បានអញ្ជើញ​ជាគ​ណៈអធិប​តីក្នុង​ ពិធីចុះហ​ត្ថលេខា លើពិធីសារ​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃក​ម្ពុជា និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេសឡាវ​ផ​ង​ដែរ៕