(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំ មួយភ្លេតនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋសភា បានប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍របស់ខ្លួន ជុំវិញករណីរបស់ លោក កឹម សុខា។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការ ដែលប្រកាសដោយ អគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភា៖