(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាបនៅ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដ អគ្គិសនីទូទាំងខេត្តសៀមរាប នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ឈានចូលថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា វេលាម៉ោង០៖៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១៖០០នាទីព្រឹក ដោយមូលហេតុជួសជុល បណ្ដាញបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប ទាំងស្រុង៖