(ភ្នំពេញ)៖ ទីស្តីការណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា។

ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានសម្រេចអនុម័ត៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស និងបញ្ជាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃលទ្ធផលសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី៖