(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជានៃខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចំនួនមួយថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង​៥ល្ងាច ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីបណ្ដាញ MV ក្រោមដីទៅបណ្ដាញ MV លើខ្សែអាកាសថ្មី ក្នុងភូមិចំនួន២៨ភូមិ នៃខេត្តសៀមរាប។

ចង់ដឹងថាក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងភូមិណាខ្លះ សូមអានសេចក្ដីលម្អិតបន្ត ដូចខាងក្រោម៖