(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីពិសេសពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល បានដល់ទៀតហើយសម្រាប់អតិថិជន គឺនៅ Master Grill សូមណែនាំជូននូវប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេស ជាមួយនិងការទិញ ឈុត មាន់អាំងលេខ២ និងឈុត​មាន់​បំពង លេខ៤ លោកអ្នកនិងទទួលបានការថែមជូន Coca Cola មួយកែវដោយឥតគិតថ្ងៃភ្លាមនៅគ្រប់សាខា របស់ Master Grill ទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​។

សូមអញ្ជើញចូលរួមពិសារទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹងឈុតអាហារឈ្ងុញឆ្ងាញ់ពី ម៉ាស្ទ័រគ្រីលក្នុងឱកាសប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះ៕