(អវកាស)៖ វត្ថុដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញធំជាងគេ នៅលើផ្ទៃមេឃពេលយប់របស់ ផែនដីនេះគឺព្រះច័ន្ទ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមាន អំណាចអច្ឆរិយៈអាចកែប្រែអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាននោះ តើអ្នកចង់ឃើញ ភពណាមួយជាងគេនៅលើផ្ទៃមេឃ?

ដូច្នេះវីដេអូខាងក្រោម នឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកពីការស្រមៃ ថាប្រសិនបើជំនួសភពទាំងអស់ ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យម្តងមួយៗ នៅទីកន្លែងរបស់ព្រះច័ន្ទសព្វថ្ងៃនេះ តើផ្ទៃមេឃរបស់យើង មើលទៅស្អាតជាងមុខ ឬ ក៏គួរឲ្យខ្លាចនោះ?

ចំណាំ៖ Moon= ព្រះច័ន្ទ, Mars= ភពអង្គារ, Venus= ភពសុក្រ, Uranus= ភពអ៊ុយរ៉ាណូស, Jupiter= ភពព្រហស្បតិ៍, និង Saturn= ភពសៅរ៍៕

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ឥន្ទ វុត្ថា