(ឥណ្ឌា)៖ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធំបំផុតរបស់ Apple គឺ Foxconn ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថា នៅពេលនេះកំពុងតែមាន​ភាពជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា ដើម្បីសុំភ្លើងខៀវសាងសងរោងចក្រមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិត​នូវ​ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទាំងអស់ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Apple Insider ​ចេញ​ផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា។

សារព័ត៌មាន The Economic Times of India បានចេញផ្សាយថា ក្រុមហ៊ុន Foxconn ជិតឈានដល់ដំណាក់កាល ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង​ជា​មួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា ក្នុងការសាងសងរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ Maharashtra ដែលនឹងត្រូវចំណាយលុយ ១០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការសាងសង និងប្រើប្រាស់​ពេល​វេលា ១៨ខែ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ឥណ្ឌា ជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដោយថ្មីៗនេះ លោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិ Apple បានបញ្ជាក់ថា ឥណ្ឌាជាទីផ្សារដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការលក់ iPhone និងផលិតផលរបស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ផ្សេងទៀត៕