(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសូងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានជូនដំណឹងដល់សហគម ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសក្នុងស្រុក ដែលមានបំណងចង់លក់ ផលិតផលរបស់ខ្លួន នៅទីផ្សារប្រទេសចិន អញ្ជើញមកដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះចូលរួម នៅនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ ទីផ្សារ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦។

ការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូច្នេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីចិន បានផ្តល់ទីតាំងក្នុងផ្សារទំនើបរបស់ខ្លួន ដល់ភាគីកម្ពុជា ក្នុងទីក្រុងហៃនីង ខេត្ត ស៊ីជាំង៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖