(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរ កម្មវិធីខួប២០ឆ្នាំរបស់ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ភោជនីដ្ឋាន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប បានផ្តល់ជូននៅកម្មវិធីបញ្ចុះ តម្លៃពិសេស២០% សម្រាប់គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលមកពិសាស៊ុបនៅភោជនីដ្ឋាន គ្រប់សាខាទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ តែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រញាប់ទ្បើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុតទៅឲ្យសោះ។ ព័ត៌មានបន្ថែម និងសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះសូមទាក់ទងតាមលេខ៖ 081 288882 / 023 222230