(អាមេរិក)៖ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ​ទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិ (CEO) ក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook ត្រូវបានបញ្ចប់ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ ៥១៥,០០០ដុល្លារអាមេរិក ប៉ុន្តែ​អ្នកឈ្នះមិនត្រូវបាន​​គេ​បង្ហើបឲ្យស្គាល់​ឈ្មោះឡើយ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Apple Insider ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

គេហទំព័រ CharityBuzz បានបង្កើតកម្មវិធីមនុស្សធម៌ ដោយបង្កើតការដេញថ្លៃទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយ​លោក Tim Cook ដែលទឹកប្រាក់ទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល Robert F. Kennedy Center ក្នុងការយកទៅ​ប្រើប្រាស់លើវិស័យមនុស្សធម៌ និងសិទ្ធិមនុស្ស។

អ្នកដែលឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃ ត្រូវបាន​ក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ដល់​កាត VIP ចំនួន ២សន្លឹក ដើម្បីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ចំនួន ៣០នាទី ជាមួយលោក Tim Cook នៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាលក្ខណៈឯកជន៕