(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី ចំនួន២ថ្ងៃ ក្នុងនោះមានចាប់ពីម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១២៖០០នាទីថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប និងនៅថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ចាប់ពីម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១១៖០០នាទីថ្ងៃត្រង់ ក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ដើម្បីធ្វើការដោះដូរឧបករណ៍ការពាររន្ទះ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គីសនីខេត្តសៀមរាប៖