(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មី មួយស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ច និងឥណទានរបស់ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្របសម្រួល រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ នៅតាមបណ្តោយព្រំដែន ទិសខាងលិច និងខាងជើង នៃប្រទេសកម្ពុជា មកទៅក្រោមសមត្ថកិច្ច របស់គណៈកម្មាធិការសម្បទានដី សង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖