(ភ្នំពេញ)៖ នៅខណៈពេលនេះ មានករណីអគ្គិភ័យមួយ បាននឹងកំពុងឆាបឆេះ ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភូមិព្រែកទាល់ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ៕

សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែម៖