(អូស្រ្តាលី)៖ ស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រកាសអំពីការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរ ពីមន្រ្តីនគរបាលអូស្ត្រាលី នៅទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្រ្តាលី ដែលពលរដ្ឋខ្មែរ បានបាត់នាពេលថ្មីៗនេះ។
១៖ ចាន់ សុភ័ក្រ ភេទប្រុស  Chan Sophak
២៖ នួន ស្រីពៅ ភេទ ស្រី   Nuon Sreypov

ស្ថានទូតប្រកាសថា បើម្ចាស់បានឃើញ ឬបងប្អូនណាបានស្គាល់ សូមប្រញាប់ទាក់ទងមកស្ថានទូត៖ (+៦១) ៤៧ ៨៥៨៤ ៩៦៧ ឬ (+៦១) ២៦២៧៣ ៨០៦៤។  [email protected] ស្ថានទូតនឹងផ្ញើជូនវិញភ្លាម៕