(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ដោយសម្រេចផ្ទេរតំបន់ព្រៃការពារ-អភិរក្សព្រៃឈើ និងព្រៃផ្តល់ផល សរុបចំនួន១៨ កន្លែងពីក្រសួង​កសិកម្មទៅ​ឱ្យក្រសួងបរិស្ថាន ហើយផ្ទេរតំបន់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ៧៣កន្លែង ពីក្រសួងបរិស្ថាន ទៅឱ្យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទវិញ។

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរាជរដ្ឋាភិបាល៖