(ភ្នំពេញ)៖ លោក អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះបានចូលរួមជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥ និងលើក ទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលរៀបចំឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌។

សន្នបាតនេះ ក៏មានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ-មន្រ្តីក្រសួងក្រសួងយុត្តិធម៌ ថ្នាក់ដឹកនាំ-មន្រ្តីតុលាការ រួមនឹង តំណាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត៕