(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ ដោយសម្រេចតែងតាំង ឧបការី នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំនួន ៦នាក់ ឲ្យមានឋានៈចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋាន ដល់អគ្គនាយករង និងមន្ត្រីម្នាក់ទៀត ត្រូវបានតែងតាំង ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល។

ឧបការីដែលត្រូវតែងតាំងទាំង៧នាក់រួមមាន៖

១-លោក អ៉ឹម សុផល មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

២-លោកស្រី ឃាង រតនា មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

៣-លោក សុន ណាវ៉ាន់នី មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

៤-លោក ប៉ូ ផល្លា មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

៥-លោក ចាន់ សេរីវឌ្ឍន៍ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង

៦-លោក ហ៉ីង ឌីណា មានឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋាន

៧-លោក ចេង ប៊ុនឃៀង ត្រូវតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល៕