(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសសម្រាប់អតិថិជនបានមកដល់ទៀត ជាមួយនឹងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ទៅលើគ្រប់ប្រភេទភីហ្សាទាំងអស់ ពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល។
សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុតឲ្យសោះ !
ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទលេខ: 081 288882 / 023 222250