(ភ្នំពេញ)៖ លោក ហ៊ឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធី ​ពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ជាមួយសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត នៅអគ្គាអិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សា នៃក្រសួងធម្មការ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដែលកម្មវិធីសាសនាមួយនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សមណនិស្សិតទាំងអស់។  

កម្មវិធីសាសនាមួយនេះ ក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការ អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សា និងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតផងដែរ៕