(កណ្តាល)៖ លោកអ្នកបង់ដំបូងត្រឹមតែ៥០០០ដុល្លារ នឹងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ល្អប្រណិត របស់បុរីពិភពថ្មីក្រុងតាខ្មៅ ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីប្រជុំជនមានផ្សារ សាលារៀនងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅ និងប្រកបអាជីវកម្មបាន។ អាចបង់រំលស់រយៈពេល១៧ឆ្នាំ​ ការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ១% ប៉ុណ្ណោះ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖

ការិយាល័យបុរីពិភពថ្មីតាខ្មៅ:077 86 86 18 , 087 86 86 18
ការិយាល័យកណ្តាល:012 718 877 , 016 718 877 , 097 388 7777