(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី ចាប់ពីម៉ោង៩៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២៖០០នាទីថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាប ដោយមូលហេតុធ្វើការតភ្ជាប់ បណ្ដាញទ្វាចរន្ដថ្មី៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គីសនីខេត្តសៀមរាប៖