(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅវិមានសន្តិភាព នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយ អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។

កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនៅថ្ងៃនេះ គឺពិភាក្សាលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗ រួមមាន៖ ការពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន សេចក្តីព្រាងផែនការមេ ឆ្ពោះទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ (២០១៦-២០២៣)។

ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្ងៃនេះ៖