(ភ្នំពេញ)៖ រូបថត២សន្លឹកថតពីសកម្មភាពរថយន្តធុនធំដឹកដំឡូងគ្រាម​ បើកឆ្លងកាត់ក្លោងទ្វារវត្តមួយ ដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ស្ថិតនៅភូមិ ស្រុកណានោះ គ្រាន់តែគេមើលរូបក៏គេអាចវិភាគ កាត់យល់ និងបញ្ចេញមតិទៅតាមទស្សនៈរបស់ខ្លួន រៀងៗខ្លួនបានដែរ។

Fresh news សូមមិនវិភាគ និងធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះឡើយ ទុកអោយសមត្ថកិច្ច ទទួលបន្ទុកខាងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរធ្វើការវិភាគ និងធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លួនឯងចុះ៕