(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញប្រកាសថ្មីមួយ ដើម្បីធ្វើការកែសម្រួល សមាសភាពគណៈកម្ម​ការលទ្ធកម្ម ដែលមាន លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ជាប្រធាន និងមានអនុប្រធាន ព្រមទាំងសមាជិកចំនួន ១០នាក់ផ្សេងទៀត៕

ព័ត៌លម្អិតនៃការកែសម្រួលគណៈកម្មការលទ្ធកម្ម សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងតាំងស្រុង៖