(ភ្នំពេញ)៖ កម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៣០ របស់ប្រធានអង្គភាព​ឯកទេស ប្រឆាំងនឹងអំពើជួញ​ដូរមនុស្ស អាស៊ាន ក្រោមអធិបតីភាព លោក សៀង ឡាប្រេស្ស ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សណ្ឋាគារ សុខា ភ្នំពេញ ដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ របស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនរូបទៀត។

កិច្ចប្រជុំរយៈពេល១ថ្ងៃនេះ រៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ ក្នុងការប្រឆាំងទប់ស្កាត់ ប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស៕